Flyer0OCTAVE – Oxygenated organic compounds in the Tropical Atmosphere : Variability and atmosphere/biosphere Exchanges

(Zuurstofhoudende organische verbindingen in de tropische atmosfeer: Variabiliteit en atmosfeer/biosfeer uitwisseling)

 

Zuurstofhoudende Vluchtige Organische Verbindingen (hierna aangeduid als OVOCs, hetgeen een Engels acroniem is voor Oxygenated Volatile Organic Compounds) hebben een aanzienlijke impact op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer en op het klimaat. Methanol, acetaldehyde en aceton behoren tot de meest voorkomende OVOCs en dit geldt in het bijzonder voor de mariene atmosfeer. Er bestaan echter nog steeds grote onzekerheden omtrent het OVOC budget als gevolg van onvolledige representatie van de fotochemische productie van OVOCs in atmosfeermodellen, onzekerheden in de terrestrische emissies en beperkte kennis van oceaan/atmosfeer uitwisseling van de OVOCs en hun precursoren. Het gebrek aan OVOC waarnemingen in tropische gebieden draagt sterk bij tot deze onzekerheden. Een beter begrip van de bronnen en putten van de OVOCs (i.e. de processen waarbij deze stoffen in de atmosfeer komen of uit de atmosfeer worden verwijderd) is noodzakelijk om na te gaan in welke mate zij de atmosferische oxidanten beïnvloeden en hoe groot hun impact is op de levensduur van methaan en daarmee op het klimaat.

Het OCTAVE project beoogt een betere inschatting van het budget en de rol van OVOCs in tropische gebieden, en in het bijzonder boven de oceanen, via een geïntegreerde aanpak waarbij in situ metingen, satellietwaarnemingen en modelresultaten gecombineerd worden.

 

 

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Het genereren van een 2-jarige dataset van atmosferische metingen van OVOCs en verwante verbindingen met behulp van in situ massaspectrometrie (PTR-MS) en remote sensing infrarood spectroscopie (FTIR) vanaf het hooggelegen Maïdo observatorium (2155 m boven zeeniveau) op La Réunion, een eiland in de Indische Oceaan.
  • Het identificeren en kwantificeren van de OVOC bronnen die bijdragen tot de metingen op La Réunion, met behulp van multivariate statistische analyse, backtrajectory berekeningen en een 3-dimensionaal model.
  • Toepassen van een innovatieve methode om een betere voorstelling te krijgen van de globale verdeling van de kolomabundantie van methanol en andere vluchtige organische stoffen door gebruik te maken van een meerjarige dataset van remote sensing waarnemingen van de IASI sensor op de MetOp satelliet.
  • Een nieuwe model-evaluatie uit voeren van het OVOC budget.